1. Home
  2. Docs
  3. O intelektualni lastnini
  4. Avtorska in sorodne pravice

Avtorska in sorodne pravice

Avtorska pravica – predstavlja pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Avtorsko delo je individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena.

Sorodne pravice – pomenijo pravice, ki so sorodne avtorski pravici, in sicer so to pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz.

Avtorsko in sorodne pravice ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).