1. Home
  2. Docs
  3. Raziskovalci
  4. Pravni viri

Pravni viri

PRAVILA O UPRAVLJANJU Z INTELEKTUALNO LASTNINO NA UM:

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za patente (prenos)

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za znamke in modele (prenos)

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za tehnične in druge novosti ali njihove izboljšave (prenos)

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za računalniške programe (prenos)

Obrazec za prijavo izumov študentov in zunanjih sodelavcev na UM (prenos)

Sklep o določitvi Službe za prenos znanja in tehnologij za pisarno za prenos tehnologij na UM (prenos)

Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM (prenos)

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM (prenos)

Navodila za izvajanje Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UM (prenos)

Pravilnik o doktorskem študiju na UM (prenos)

ZAKONODAJA S PODROČJA INTELEKTUALNE LASTNINE

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (povezava)

Zakon o industrijski lastnini (povezava)

Zakon o izumih iz delovnega razmerja (povezava)

Zakon o varstvu novih sort rastlin (povezava)

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (povezava)

Zakon o poslovni skrivnosti (povezava)

Obligacijski zakonik (povezava)

Na spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino je dostopen celoten seznam zakonodaje, ki ureja intelektualno lastnino.