1. Home
  2. Docs
  3. Zaposleni

Zaposleni

Raziskave in inovacije so temelj ekonomskega in trajnostnega razvoja družbe. Javne raziskovalne organizacije (Univerze, inštituti in druge) potrebujejo profesionalni mehanizem za učinkovit prenos znanja, tehnologij in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. POSKRBIMO SKUPAJ, DA SE REZULTATI VAŠIH RAZISKAV USTREZNO OVREDNOTIJO IN SE KOMERCIALIZIRAJO KOT INTELEKTUALNA LASTNINA Z LICENCIRANJEM, PATENTIRANJEM ALI USTANAVLJANJEM ODCEPLJENIH PODJETIJ.