1. Home
  2. Docs
  3. Raziskovalci

Raziskovalci

Raziskave in inovacije so temelj ekonomskega in trajnostnega razvoja družbe. Javne raziskovalne organizacije (Univerze, inštituti in druge) potrebujejo profesionalni mehanizem za učinkovit prenos znanja, tehnologij in storitev v gospodarstvo in širšo družbo.

Raziskovalcem Univerze v Mariboru pomagamo pri ustreznem ovrednotenju rezultatov njihovih raziskav in pri komercializaciji teh rezultatov kot intelektualne lastnine z licenciranjem, patentiranjem ali ustanavljanjem odcepljenih podjetij.

Za vsa vprašanja o oddaji obvestila o službenem izumu, varstvu intelektualne lastnine ter komercializaciji se obrnite na naslov tto@um.si.