Univerza v Mariboru je tradicionalno vpeta ter uspešno prenaša znanja in tehnologije v gospodarsko in družbeno okolje. Podporo aktivnostim raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru na področju prenosa znanja in tehnologij v sodelovanju z drugimi službami univerze izvaja Služba za prenos znanja in tehnologij, ki raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru zagotavlja pomoč pri zaščiti in komercializaciji njihovega strokovnega znanja, tehnologij in idej.

Dejavnost Službe za prenos znanja in tehnologij tako pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru, tj. prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.