1. Home
  2. Docs
  3. Študenti

Študenti

Univerza v Mariboru v znanstveno-raziskovalno in razvojno delo svojih zaposlenih vključuje tudi študente.

Po Pravilniku o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru so kot izumitelji opredeljeni tudi do- ali podiplomski študenti, ki so z Univerzo v Mariboru v civilnopravnem pogodbenem razmerju, izum pa je rezultat njihovega pogodbenega dela oziroma so pri nastanku izuma svoje delo koristili sredstva Univerze v Mariboru.

Postopek prevzema izumov, ki so jih ustvarili zaposleni na UM, je smiselno enak tudi za izume, ki so jih ustvarili do- ali podiplomski študenti, ki so z Univerzo v Mariboru v civilnopravnem pogodbenem razmerju, izum pa je rezultat njihovega pogodbenega dela oziroma so pri nastanku izuma svoje delo koristili sredstva Univerze v Mariboru.

Če ste ustvarili izum, ki je rezultat pogodbenega dela študentov, ali ste pri nastanku izuma koristili sredstva Univerze v Mariboru, vam svetujemo, da pred oddajo prispevka, objavo ali javno predstavitvijo oziroma razkritjem izuma tretjim osebam svetujemo, da se obrnete na Službo za prenos znanja in tehnologij. Vsakršno razkritje izuma lahko ogrozi zaščito s pravicami intelektualne lastnine (npr. patentom). Ključno je, da Službi za prenos znanja in tehnologij oddate obvestilo o izumu (izpolnjeni obrazec, ki je dostopen tukaj).

Obvestilo o izumu mora vsebovati dovolj podatkov, da lahko Univerza v Mariboru sprejme odločitev o prevzemu izuma.

V primeru kakršnihkoli vprašanj nas kontaktirajte.