1. Home
 2. Docs
 3. Podjetja
 4. Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network ponuja podjetnikom, raziskovalnim inštitutom, univerzam, tehnološkim centrom ter ustanovam za razvoj podjetništva in inovacij brezplačno pomoč pri izkoriščanju poslovnih priložnosti v Evropi in širše s posredovanjem strokovnega znanja in omogočanja uporabe orodja za iskanje stikov z mednarodnimi partnerji.

Univerza v Mariboru je v Sloveniji eden od sedmih partnerjev konzorcija, kjer je prisoten Enterprise Europe Network (EEN). EEN ima 600 centrov v več kot 60 evropskih državah in približno 4.000 izkušenih strokovnjakov. V največjo mrežo v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim ter inovacijskim institucijam je vključenih še šest slovenskih partnerjev, in sicer, Institut Jožef StefanGospodarska zbornica SlovenijaObrtno-podjetniška zbornica SlovenijeRegionalna razvojna agencija za Podravje – MariborUniverza na Primorskem in Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija.

Kaj vam nudi Enterprise Europe Network?

S pomočjo Enterprise Europe Network lahko pridobite nasvete in najnovejše informacije o možnostih na evropskem trgu, o evropski zakonodaji in bistvenih politikah, prav tako vam mreža nudi poslovno in tehnološko borzo za iskanje primernih poslovnih partnerjev v obliki objav poslovnih ponudb in povpraševanj ter povezovanje s partnerji iz vse Evrope. Obenem pa vam mreža nudi tudi informacije o javnih razpisih in mednarodnem povezovanju.

Tako Enterprise Europe Network povezuje nosilce znanja in podjetja ter na ta način omogoča razvoj raziskovalne in inovacijske kapacitete podjetij, spodbuja tehnološko sodelovanje in organizira skupna srečanja, na katerih se raziskovalci in podjetniki povezujejo s potencialnimi partnerji. Mreža je prav tako aktivna pri vključevanju podjetij v raziskovalne programe in omogočanju dostopa do rezultatov raziskav ter pri prijavah na razpise. Nenazadnje pa so podjetja in druge organizacije vključene tudi v procese ustvarjanja politik v obliki zbiranja in posredovanja njihovih odzivov predstavnikom Evropske komisije in ocen implementacije politik EU na področju konkurenčnosti in inovativnosti.

Na katerih strokovnih področjih deluje Enterprise Europe Network?

 • Zakonodaja in standardi EU,
 • dostop do mednarodnih trgov,
 • financiranje,
 • mednarodni razpisi in podpora pri prijavah,
 • pravice intelektualne lastnine (IPR),
 • učinkovita raba energije in virov,
 • trajnostni razvoj,
 • digitalizacija,
 • odpornost,
 • izboljšave upravljanja.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran EEN Slovenija.