1. Home
  2. Docs
  3. O intelektualni lastnini

O intelektualni lastnini

Kot intelektualna lastnina se označuje tista lastnina, ki izhaja iz človeškega razuma (intelekta). Intelektualna lastnina se primarno deli na tri kategorije pravic, in sicer na avtorsko in sorodne pravice, industrijsko lastnino in druge pravice.