1. Home
  2. Docs
  3. Raziskovalci

Raziskovalci

Univerza v Mariboru kot najmočnejši generator znanja v Vzhodni kohezijski regiji (VKR), svoje poslanstvo uresničuje na temelju treh stebrov: 1. izobraževalnem, 2. znanstveno-raziskovalnem in 3. stebru prenosa znanja. Za krepitev ekonomske moči VKR in posledično nadaljnjega razvoja družbe je izvajanje nalog prenosa znanja, tako tehnološkega kot netehnološkega in ne glede na obliko tega znanja, bistvenega pomena. Če raziskovalci, zaposleni na Univerzi v Mariboru, predstavljate izvor novega ali boljšega znanja, je Služba za prenos znanja in tehnologij vaša podporna točka pri naslednjem koraku – prenosu znanja na trg, v družbo.

Dejavnosti Službe za prenos znanja in tehnologij so uvrščene v štiri večje sklope:

Naše sodelovanje se prične z identifikacijo novega dosežka razvojno-raziskovalne ali inovacijske dejavnosti, od česar je nato odvisna najustreznejša izbira oblike pravnega varstva. Prenos znanja se končno uresniči s sklenitvijo pogodbe (npr. licenčne) z gospodarskim partnerjem. Slednji je lahko tudi odcepljeno podjetje. Z željo dvigniti raven poznavanja področja intelektualne lastnine in krepiti ozaveščenost o njenem pomenu tako za zaposlene in študente, ki jo ustvarjajo, ter Univerzo v Mariboru kot njeno nosilko, vseskozi izvajamo tudi različne izobraževalne in promocijske aktivnosti.

V kolikor potrebujete nasvet v zvezi s pestrim področjem intelektualne lastnine ali imate vprašanje glede novega službenega izuma ali drugega raziskovalnega dosežka, tudi iz družboslovnih ali humanističnih znanstvenih področij, se obrnite na nas. Dosegljivi smo na elektronskem naslovu: tto@um.si.