1. Home
  2. Docs
  3. O intelektualni lastnini
  4. Neformalne oblike
  5. Sporazum o nerazkrivanju informacij

Sporazum o nerazkrivanju informacij

Vzorec sporazuma o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA) (download)

Sporazum o nerazkrivanju zaupnih informacij (NDA – Non-disclosure agreement) je namenjen varovanju zaupnih informacij (poslovnih skrivnosti, know-how-a…), ki niso namenjene tretjim osebam. V sporazumu se dogovorijo posledice kršitve nerazkrivanja informacij. NDA-ji se pogosto uporabljajo pri poslih glede prenosa znanja in tehnologij že fazi pogajanj med bodočimi partnerji. V kolikor v zvezi s sporazumi o nerazkrivanju informacij potrebujete kakršnokoli pomoč, nas kontaktirajte.