1. Home
  2. Docs
  3. Raziskovalci
  4. Oddaja obvestila o službenem izumu

Oddaja obvestila o službenem izumu

1. KORAK

Izumitelj izpolni in podpiše obvestilo o službenem izumu

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za patente (prenos)

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za znamke in modele (prenos)

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za tehnične in druge novosti ali njihove izboljšave (prenos)

Obrazec za prijavo službenih izumov na UM za računalniške programe (prenos)

Obrazec za prijavo izumov študentov in zunanjih sodelavcev na UM (prenos)

2. KORAK

Pošiljanje obvestila o službenem izumu

Obvestilo o izumu izumitelj pošlje v zaprti kuverti na naslov Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Obvestilo o izumu!«.

Pomoč pri pripravi obvestila o službenem izumu

V kolikor potrebujete pomoč pri izpolnitvi obrazca, smo vam na voljo na tto@um.si.