Za podporo dolgoročnih skupnih usmeritev sodelovanja UM z gospodarstvom so na voljo sredstva za Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM v globalne verige vrednosti. Sredstva so namenjena pripravi novih skupnih projektnih prijav, temelječih na znanstveno-raziskovalnih in inovacijskih rezultatih, ob pomoči zunanjih strokovnjakov.

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu tto@um.si s pripisom v zadevi: »NE ODPIRAJ, Prijava Sklad za razvoj tehnologij sodelovanja na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti«. Prijave, oddane po pošti, ne bodo upoštevane.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme najkasneje do 04. 09. 2023 do 10:00. Prijave, oddane po roku, se zavržejo.

Poziv – Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM

Prijavni obrazec – Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM