Z namenom podpore pri napredku razvijajoče se tehnologije iz nižjega v višji TRL je za pilotne projekte Univerze v Mariboru odprt Sklad za razvoj tehnologij sodelovanja na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UM. Iz sklada bo financiran napredek inovacij, da se jim omogoči boljše izhodišče za uspešno izkoriščanje priložnosti za nadaljnji razvoj, npr. v okviru gospodarskega sodelovanja ali prijave na razpis.

Več informacij o prijavi in postopku izbire najdete v priloženem pozivu in obrazcu.

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu tto@um.si s pripisom v zadevi: »NE ODPIRAJ, Prijava Sklad za razvoj tehnologij sodelovanja na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti«. Prijave, oddane po pošti, ne bodo upoštevane.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme najkasneje do 04. 09. 2023 do 10:00. Prijave, oddane po roku, se zavržejo.

Poziv – Sklad za razvoj tehnologij sodelovanja

Prijavni obrazec – Sklad za razvoj tehnologij sodelovanja