Vabimo vas na nacionalni dogodek “Kaj ponuja aktualna evropska finančna perspektiva projektom kulturne dediščine?”, ki ga organizira Inštitut za ekonomska raziskovanja v sklopu projekta ROAD3P – Razširimo obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn.

Dogodek bo potekal dne, 29. 11. 2023 v prostorih GZS (Dvorana C) na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana, s pričetkom registracije ob 9.30 uri in vsebinsko pokrival predstavitve evropskih programov v delih, ki neposredno naslavljajo tematiko kulturne dediščine:

 1. Ustvarjalna Evropa in Obzorje Evropa – krovna  evropska programa za kulturno dediščino.
 2. URBACT, EUI, ESPON – priložnosti med regionalnega sodelovanja.
 3. Transnacionalni in čezmejni Interreg programi.
 4. Kulturna dediščina kot inovativni dejavnik trajnostnega turizma v programu NextGenerationEU in evropski kohezijski politiki.

Nacionalni predstavniki in poznavalci posameznih programov bodo predstavili tiste specifike programa, ki se navezujejo na kulturno dediščino, in odgovorili na vaša vprašanja za pripravo uspešnih projektov na razpise.

Vsebine so relevantne za projektne vodje, sodelavce v projektnih pisarnah, strokovnjake s področja kulturne dediščine in trajnostnega kulturnega turizma, ki delujejo v:

 • raziskovalnih in razvojnih institucijah,
 • univerzah z raziskovalnimi enotami,
 • lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih organih in zavodih,
 • drugih javnih in nevladnih organizacijah, pristojnih za kulturne, turistične, okoljske in prostorske tematike,
 • regionalnih in sektorskih agencijah,
 • institucijah inovativnega in podjetniškega podpornega okolja,
 • združenjih lokalnih javnih organov.

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v priloženem PROGRAMU.

Prijavite se lahko na tej POVEZAVI.