BREZPLAČNO

“Kaj in kako inovirati ter kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na »Razpis za najboljše inovacije 2021«, s predstavitvijo dobre prakse o širjenju kulture inovativnosti
v podjetju TPV AUTOMOTIVE d.o.o.”

Inovativnost je eden ključnih dejavnikov uspešnosti podjetij, saj inovacije prispevajo k dvigu dodane vrednosti podjetja, pozitivno vplivajo na kulturo in spreminjajo širšo družbo. Medtem ko se še vedno spopadamo s posledicami pandemije, sta gospodarski tempo in hitrost inovacij prinesla nove priložnosti in hkrati z njimi tudi nove izzive. Številne organizacije dokazujejo, da se lahko odzovejo hitro in prožno ter izboljšajo svojo odpornost v negotovem obdobju, ki ga trenutno prestajamo, z inovativnostjo in širjenjem kulture inovativnosti v svojih delovnih okoljih in širše. Kakšno je stanje inovativnosti v slovenskem gospodarstvu? Katere inovacije so tiste, ki si jih najbolj želimo? Kako jih razvijati? Kako vzpostavljati in graditi inovacijsko kulturo?

Ogovore na zgoraj našteta vprašanja in kako se prijaviti na letošnji »Razpis za najboljše inovacije 2021« vam bo predstavil dr. Aleš UGOVŠEK, vodja področja tehnološkega razvoja in inovativnosti na GZS.

Preberi več