Na tokratnem Prenosu veščin se bomo pogovarjali o nizkoogljičnih stavbah. Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Cilj je doseči konkurenčno in z viri gospodarno industrijo, ki ne bo ustvarjala neto emisij toplogrednih plinov in v kateri bo gospodarska rast ločena od rabe virov. Po podatkih okoljskega programa Združenih narodov stavbe in njihova gradnja ustvarjajo 36 % svetovne porabe energije in 39 % emisij ogljikovega dioksida. Ključno bo torej razogljičiti gradbeni sektor. Razogljičenje pa se začne že pri načrtovanju naselij in stavb.

Kakšne inovacije in reforme bodo potrebne, da bomo ta cilj dosegli? Da bomo ustvarili trajnostno in vključujoče grajeno okolje, ki bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki bo gospodarno z viri in energijo, predvsem pa bo uporabnikom zagotavljalo dobro počutje?

  • Kako načrtovati, graditi in uporabljati nizkoogljične stavbe?
  • Kateri deležniki morajo sodelovati, da dosežemo nizkoogljično gradnjo?
  • Kako pospešiti njeno načrtovanje in kateri so že dobri primeri iz prakse?
  • Kako lahko k temu cilju pripomore kulturni in kreativni sektor?

Dogodek je namenjen vsem, ki se soočajo s številnimi novimi dilemami in iščejo nove pristope, kako graditi bolj trajnostno; predvsem urbanistom, arhitektom, gradbenikom in investitorjem. Na dogodku bomo predstavili spoznanja mednarodnih strokovnjakov s področja gradnje, arhitekture in urbanizma.

Tokratni Prenos veščin je nastal v sodelovanju s centrom CER – partnerstvom za trajnostno gospodarstvo. Na dogodek se je potrebno prijaviti s klikom na gumb ‘Prijavi se’ v zgornjem desnem kotu. Z bazo prijavljenih bosta upravljala soorganizatorja dogodka in ne bo posredovana tretjim posebam.

.

Preberi več

.