Ponovno je odprt poziv Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM v globalne verige vrednosti.

Sredstva iz poziva so namenjena izrabi pomoči zunanjih strokovnjakov pri pripravi novih skupnih projektnih prijav, v sodelovanju z gospodarstvom. S podelitvijo sredstev želimo podpreti dolgoročne skupne usmeritve sodelovanja UM z gospodarstvom.

Za posamezen projekt se lahko podelijo sredstva do 10.000 EUR.

Prijavljeni projekti bodo pregledani in ocenjeni v skladu z merili iz poziva s strani strokovne komisije. Za podelitev sredstev mora projekt v ocenah po merilih skupno doseči minimalno 12 točk. Projekti bodo obravnavani prednostno glede na čas prejete prijave.

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu tto@um.si s pripisom v zadevi: »NE ODPIRAJ, Prijava Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM v globalne verige vrednosti«.

Prijave, oddane po pošti, ne bodo upoštevane.

Poziv bo odprt do porabe sredstev.

Poziv 2. KROG– Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM

Prijavni obrazec 2. krog – Spodbujanje vidika aplikativnosti rezultatov RRI in vključenosti UM