V EU še vedno ni na voljo dovolj semenskega denarja v obliki tveganega kapitala, ki bi lahko ustrezno financiral razvoj evropskih startupov in spinoffov. Ravno ta visokotehnološka podjetja pa so temelj prihodnje konkurenčnosti evropskih podjetij. Zato univerze in javne raziskovalne organizacije (JRO) vse bolj krepijo odnose s podjetniki in velikimi korporacijami.

Večina podjetij ima željo po razvoju novih poslovnih modelov in vstopu v nove tržne segmente, predvsem če bi to lahko dosegla na podlagi že obstoječega znanja in kadrov v podjetju. Žal pa inovativnost pogosto nima ustrezne možnosti razvoja v okviru uveljavljenih podjetij.

Zato univerze in javne raziskovalne organizacije (JRO) vse bolj krepijo odnose s podjetniki in velikimi korporacijami. Mehanizmi inovacijskega okolja v okviru univerz so predmet nenehnega nadgrajevanja in dopolnjevanja ter novih načinov sodelovanja. Skozi uveljavljanje tako imenovanega tretjega poslanstva univerz se je razvil proces prenosa znanja in tehnologij iz univerzitetne sfere v gospodarstvo, ki prinaša številne družbene in gospodarske koristi.

Ta proces sodelovanja med univerzo in zunanjim okoljem (gospodarstvo in drugi) se odvija prek različnih oblik, in sicer od licenciranja patentov do akademskih spinoutov oziroma spinoffov, ki nastanejo in se razvijejo ob podpori storitev univerzitetnih podjetniških inkubatorjev, znanstveno-tehnoloških parkov in specializiranih univerzitetnih skladov tveganega kapitala.

Celoten članek preberite na FINANCEPro