1. Home
 2. Docs
 3. Študenti
 4. DEMOLA
 5. Rok za prijavo: 27. avgust 2022

Rok za prijavo: 27. avgust 2022

Rok za prijavo na prvi termin izvajanja projektov, ki bodo trajali od 2. septembra do 28. oktobra, je 27. avgust 2022.

Demola sodeluje z različnimi podjetji in organizacijami, ki delujejo na različnih področjih od humanitarnega dela do kvantne fizike. Študenti iz vseh okolij lahko najdejo inovacijski izzivov zase.

Izberite svojo temo (ali več tem), ki vas zanima (pod vsako temo se izvajajo različne projektne teme):

Tema 1: Human Beings in the Modern World

Živimo dlje in bolj zdravo kot kadarkoli prej v zgodovini človeštva. Vendar pa življenjski slog 21. stoletja prinaša nove izzive sodobnemu življenju. Hitrost sprememb na vseh področjih nam odpira nove priložnosti, ki oblikujejo naše vrednote, vedenje in preference.

Projektne teme:

 • The Golden Ageing (sln. Zlato staranje)
 • Living the Dream (sln. Živeti sanje)

Tema 2: Byte-powered Future

Naše življenje se širi v nova digitalna okolja, ki so tako resnična kot trenutna fizična okolja in prostori, kjer srečujemo ljudi ali kupujemo izdelke ali storitve. Omejitve fizičnega sveta izginjajo in pojavljajo se nove priložnosti. Prihodnost povezljivosti nam lahko prinese zelo poglobljene izkušnje in nove oblike vmesnikov človek-računalnik. Naša trenutna vloga uporabnikov interneta se lahko spremeni – lahko ljudje postanejo del interneta?

Projektne teme:

 • Immersive e-Commerce Design (sln. Poglobljeno oblikovanje e-trgovine)
 • Beyond Smartphones (sln. Onstran pametnih telefonov)

Tema 3: Value Creators of Tomorrow

Ustvarjanje vrednosti se nenehno spreminja. Oblikuje jo razvoj industrij, družb in tehnologij. Tradicionalni izdelek se lahko spremeni v storitev ali pa storitev postane digitalni izdelek, saj je transformacija nenehno prisotna. Postali smo bolj pripravljeni na prilagajanje novih tehnologij in radikalnih inovacij storitev.

Projektne teme:

 • Ubiquitous Universities (sln. Vseprisotne univerze)
 • Traditional Industry, Modern Pricing (sln. Tradicionalna industrija, sodobne cene)
 • Valuable Locality (sln. Dragocena lokalnost)
 • Transparent Branding (sln. Transparentno znamčenje)

Tema 4: Future of Work

Vloga in pomen dela, delovnih skupnosti in vodenja se spreminjata. S tem se nekatera dela in poklici končajo, hkrati pa se rojevajo novi, medtem ko stari poklici spreminjajo obliko. Na ta način se razvijajo vrednote in odnos do vodenja in dela.

Projektne teme:

 • Amped Up Co-working Spaces (sln. Razširjeni prostori za skupno delo)
 • Probable Professions (sln. Možni poklici)
 • Repurposing Work Infrastructures (sln. Preureditev delovne infrastrukture)
 • Softer Leading (sln. Mehkejše vodenje)

Tema 5: Healing the Planet

Spremenljivo podnebje na Zemlji ima velike posledice za posameznike, podjetja in oblikovalce politik. Zahteva razvoj novih trajnostnih izdelkov in virov energije, trajnostno porabo ter nastanek novih odnosov in vedenj na ravni posameznika. Gospodarska trajnost bi morala biti usmerjena v zagotavljanje gospodarske rasti in razvoja znotraj omejitev planeta. Sprememba lahko ponudi nove priložnosti za izvajanje pomembnih dejanj za naš planet.

Projektne teme:

 • The Value in Green Transition (sln. Vrednost zelenega prehoda)
 • Industrial Sustainability (sln. Industrijska trajnost)

.