1. Home
  2. Docs
  3. Študenti
  4. DEMOLA
  5. Rok za prijavo 1. 5. 2022

Rok za prijavo 1. 5. 2022

Demola sodeluje z različnimi podjetji in organizacijami, ki delujejo na različnih področjih od humanitarnega dela do kvantne fizike. Študenti iz vseh okolij lahko zase najdejo inovacijski izziv.

Izberite svojo temo (ali več tem), ki vas zanima (pod vsako temo se izvajajo različne projektne teme):

Tema 1: Human Beings in the Modern World

Živimo dlje in bolj zdravo kot kadarkoli prej v zgodovini človeštva. Vendar pa življenjski slog 21. stoletja prinaša nove izzive sodobnemu življenju. Hitrost sprememb na vseh področjih nam odpira nove priložnosti, ki oblikujejo naše vrednote, vedenje in preference.

Projektne teme:

  • A Merciful End? (sln. Usmiljen konec?)

Tema 2: Byte-powered Future

Naše življenje se širi v nova digitalna okolja, ki so tako resnična kot trenutna fizična okolja in prostori, kjer srečujemo ljudi ali kupujemo izdelke ali storitve. Omejitve fizičnega sveta izginjajo in pojavljajo se nove priložnosti. Prihodnost povezljivosti nam lahko prinese zelo poglobljene izkušnje in nove oblike vmesnikov človek-računalnik. Naša trenutna vloga uporabnikov interneta se lahko spremeni – lahko ljudje postanejo del interneta?

Projektne teme:

  • Another Day in the Metaverse Office (sln. Še en dan v pisarni Metaverse)

Tema 3: Value Creators of Tomorrow

Ustvarjanje vrednosti se nenehno spreminja. Oblikuje jo razvoj industrij, družb in tehnologij. Tradicionalni izdelek se lahko spremeni v storitev ali pa storitev postane digitalni izdelek, saj je transformacija nenehno prisotna. Postali smo bolj pripravljeni na prilagajanje novih tehnologij in radikalnih inovacij storitev.

Projektne teme:

  • Modern University Business Models (sln. Sodobni univerzitetni poslovni modeli)
  • Resilient Value Chains (sln. Odporne vrednostne verige)
  • Straight-up Brands (sln. Preproste blagovne znamke)
  • Anatomy of a Resilient Company (sln. Anatomija odpornega podjetja)

.