1. Home
  2. Docs
  3. Študenti
  4. DEMOLA
  5. Pripravite se na JESEN 2022: Demola INFO dnevi

Pripravite se na JESEN 2022: Demola INFO dnevi

ᴢᴅᴀᴊ ᴊᴇ ᴘʀᴀᴠɪ Čᴀꜱ, ᴅᴀ ʀᴀᴢᴍɪꜱʟɪᴛᴇ ᴏ ᴠᴀŠᴇᴍ ᴜʀɴɪᴋᴜ ᴢᴀ ɴᴀꜱʟᴇᴅɴᴊɪ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛᴇʀ!

V primeru, da bi jeseni želeli sodelovati v mednarodnem soustvarjalnem projektu, se lahko pridružite info dogodkom to pomlad in poletje:

5. maj ob 10.00 (ob 11.00 po finskem času): Proces Demola – zakaj in kako?

19. maj ob 10.00 (ob 11.00 po finskem času): Od študenta do študenta

2. junij ob 10.00 (ob 11.00 po finskem času): Zaposljivost in rezultati

Sodelujte v dogodkih v aplikaciji Microsoft Teams: https://www.demola.net/meetings/kPNBRXzwdx