1. Home
  2. Docs
  3. Zaposleni
  4. Prijava izuma za patent

Prijava izuma za patent

O relacijah v zvezi z IL se je potrebno v raziskovalnem projektu med partnerji čimprej dogovoriti, če je mogoče, še pred začetkom projekta.

Vprašanja v zvezi z IL lahko vključujejo:

  • dodelitev imetništva IL, ki je ustvarjena v okviru projekta (v nadaljnjem besedilu „nova IL“);
  • identifikacijo IL, ki je v lasti strank pred začetkom izvajanja projekta (v nadaljnjem besedilu „obstoječa IL“) in ki je potrebna za izvedbo projekta ali za namene izkoriščanja;
  • možnost objavljanja rezultatov raziskav;
  • pravice dostopa do nove in obstoječe IL;
  • postopanje pri varovanju IL (npr. strategija, delitev stroškov);
  • ter delitev prihodkov pri gospodarskem izkoriščanju IL.