1. Home
  2. Docs
  3. Zaposleni
  4. Komercializacija

Komercializacija

Dobro sodelovanje med znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvom je ključni predpogoj za učinkovito delovanje inovacijskega ekosistema.

  • JRO zagotavljajo temeljna znanstvena in tehniška dognanja, ki jih podjetja ob upoštevanju okolišč in na zadevnih trgih (dodatno) razvijejo v nove izdelke in storitve.
  • JRO so vse pogostejše tudi neposredni partnerji podjetjem pri inovacijskih projektih bodisi v okviru skupnih raziskovalnih projektov ali kot ponudniki znanstveno-tehnoloških storitev.
  • JRO vzgajajo visoko izobražene posameznike, ki so za podjetja zelo iskan visoko usposobljen kader.

Prenos znanja in tehnologij, ki je ob izobraževanju in raziskovalni dejavnosti tretji steber dejavnosti JRO, je proces prenosa znanstvenih odkritij iz ene organizacije v drugo (najpogosteje iz JRO v podjetje) z namenom nadaljnjega razvoja in gospodarskega izkoriščanja.

Da bi ustvarjeni izumi postali tudi tržno uspešne inovacije, v Službi za prenos znanja in tehnologij izvajamo aktivnosti, ki omogočajo hiter in učinkovit prenos invencij z univerze v gospodarsko aplikacijo in na trg.