Postopek prevzema službenega izuma (7. člen Pravilnika)

Z izbiro postopka prevzema službenega izuma, ki jo nalaga 7. člen pravilnika, izumitelj izbere, kdo in v kakšni meri krije stroške prevzema izuma, kar posledično določa delitev dohodkov iz gospodarskega koriščenja izuma. Na voljo ima naslednje tri možnosti:

Stroške postopka prevzema izuma v celoti financira ali izumitelj ali članica UM

Če stroške postopka prevzema izuma v celoti financira ali izumitelj ali članica UM iz raziskovalnih sredstev skupine ali skupin, ki so neposredno ustvarile izum, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:

  1. Delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 65 %;
  2. Delež, ki pripade članici UM in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 30 %;
  3. Delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 5 %.

Opomba: V kolikor so na voljo namenska projektna sredstva UM, se takšna sredstva lahko koristijo tudi za praviloma enkratno in delno financiranje stroškov prevzetih izumov, o financiranju katerih odloči rektor na podlagi predloga Službe za prenos znanja in tehnologij UM. Glede razpoložljivosti sredstev se obrnite na Službo za prenos znanja in tehnologij.

Stroške postopka prevzema izuma v omejenem obsegu financira ali izumitelj ali članica UM

Če stroške postopka prevzema izuma v omejenem obsegu financira ali izumitelj ali članica UM in sicer v višini vsaj 40% stroškov, preostanek pa financira UM, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:

  1. Delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 50 %;
  2. Delež, ki pripade članici UM in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 20 %;
  3. Delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 30 %.

Stroške postopka prevzema izuma v celoti financira UM

Če stroške postopka prevzema izuma v celoti financira UM iz ustreznih sistemskih virov, se dohodki delijo v naslednjem razmerju:

  1. Delež, ki pripade neposredno izumitelju, je 40 %;
  2. Delež, ki pripade članici UM in raziskovalni skupini, ki je ustvarila izum, je 25 %;
  3. Delež, ki pripade UM in rektorjevemu skladu, je 35 %.