Pomoč pri pripravi obvestila o službenem izumu

Če menite, da bi vaš izum utegnil biti komercialno uporabljiv, vas vabimo informativni pogovor pri vas na članici UM ali v Službi za prenos znanja in tehnologij UM. Med pogovorom vas ne bomo spraševali le o vašem raziskovalnem delu, temveč nas bodo zanimale tudi vaše želje v zvezi s komercializacijo. Zastavili vam bomo tudi nekaj vprašanj, ki nam bodo pomagala odkriti »širšo sliko«, kot npr.:

  • So potrebne še dodatne raziskave za gradnjo portfelja intelektualne lastnine ali je izum priložnost že sam po sebi?
  • So potrebna zunanja sredstva, vključno z dodatnimi znanji in patenti?
  • Je izum uporaben na različnih področjih uporabe?
  • Kako bi bilo mogoče idejo izum dodatno razviti in koliko časa ozrioma sredstev potrebujemo za to?
  • Je mogoče dobiti takojšnje (pozitivne in negativne) povratne informacije gospodarskega partnerja?

Po pogovoru bodo sledile aktivnosti, ki jih bomo dogovorili z vami. Te lahko vključujejo (1) odločitev o medsebojnem sodelovanju za potrebe oddaje obvestila oziroma komercializaciji vaše/-ga ideje/izuma, (2) predloge o tem, kako vam lahko pomagajo drugi akterji podpornega okolja UM ali (3) dogovor o tem, da nadaljujete s svojimi raziskavami, in ponovnem sestanku, ko boste idejo/izum dodatno razvili.