Kako naj ravnam, če ne vem ali sem lastnik izuma?

Lastništvo nad izumom je odvisno predvsem od izumiteljevega statusa zaposlitve. Drugi pomembni – vidiki v zvezi z lastništvom izuma pa so tudi:

  • Kateri je vir sredstev, ki so bila uporabljena za nastanek izuma?
  • Katere pravice in obveznosti izhajajo iz pogodbe v zvezi z nastankom intelektualne lastnine?

V skladu s Pravilnikom so zaposleni na UM dolžni obvestiti UM o nastanku izuma, UM pa ima pravico tak izum prevzeti. V primeru dvoma predlagamo, da se o tem posvetujete s Službo za prenos znanja in tehnologij.

Kako vem, da je moje odkritje izum in ali naj ga prijavim?

Priporočljivo je, da za vse izume, ki so nastali v času vašega delovnega razmerja na univerzi ali za katere menite, da lahko rešijo pomemben problem oziroma ocenjujete pomembno vrednost, oddate obvestilo o izumu.

Če ste v dvomih, vas prosimo, da stopite v stik s Službo za prenos znanja in tehnologij UM, da skupaj ocenimo potencial izuma za njegovo zaščito in trženje ter svetujemo o možnostih patentiranja in licenciranja. Kontaktirate nas lahko tudi v katerikoli fazi raziskav, četudi niste prepričani o patentabilnosti ali komercialni uporabljivosti rezultatov vaših raziskav.

Zakaj je pomembna pravočasna oddaja obvestila o izumu?

Obvestilo o službenem izumu vključuje pomembne informacije za zaščito in komercializacijo izuma. Univerza, izumitelji in vključena podjetja bi lahko izgubili pomembne pravice, če oddaja obvestila oziroma razkritje službenega izuma ni pravočasno.

Lahko študent prispeva k nastanku izuma?

Da, študent je lahko celo izključni izumitelj. Praviloma je lastnik izuma, ki ga ustvari študent, študent sam, in sicer v celoti, če ga je ustvaril sam, oziroma v deležu, ki ustreza njegovemu prispevku k nastanku izuma, če je pri nastanku izuma sodelovalo večoseb. UM ima pravico do izuma, ki ga je (so)ustvaril študent, če je študent v času nastanka izuma bil v delovnem razmerju na UM ali če se je študent odpovedal lastništvu na izumu (npr. za potrebe vključitve v sponzoriran raziskovalni projekt). V izogib nevšečnostim predlagamo, da se s študentom sklene predhodno primerna pogodba, ki vam jo lahko v sklopu specialistične pravne podpore pomagamo pripraviti v Službi za prenos znanja in tehnologij.

Kakšna so zagotovila, da bodo posredovane informacije ostale zaupne?

Vsakršna komunikacija med vami ter strokovnim osebjem UM in Službe za prenos znanja in tehnologij je zaupne narave, saj so vse osebe, ki bodo v postopku presoje prevzema službenega izuma na UM izvedele za izum, le-tega po službeni dolžnosti dolžne zadržati v tajnosti oziroma tega vedenja ne smejo izkoristiti in tudi ne razkriti brez izrecnega pisnega soglasja vseh izumiteljev in UM.

Kdaj pride do prostega razpolaganja z izumom s strani izumitelja?

Izumitelj lahko prosto razpolaga s službenim izumom v primeru:

  • če se je UM izumu pisno odpovedala;
  • če UM v roku treh mesecev od prejema popolne prijave službenega izuma ni izjavila, da popolno prevzema izum;
  • če omejeni prevzem službenega izuma očitno ovira izkoriščanje le-tega, lahko izumitelj od UM zahteva, da v roku dveh mesecev od prevzema izum popolno prevzame ali mu ga preda v prosto razpolago.