Komisija za podajo mnenja o postopku prevzema službenega izuma

1. V primeru, ko stroške postopka prevzema izuma na UM v celoti financira ali izumitelj ali članica UM (1. točka 7. člena Pravilnika) v postopku ni potrebno vzpostaviti komisije za podajo mnenja v postopku prevzema izuma. Takšen postopek od popolnega obvestila o izumu pa do izdaje sklepa o popolnem oziroma omejenem prevzemu izuma traja približno en teden. Nadaljevanje postopka za varovanje in komercializacijo izuma na lastno odgovornost in z lastnimi stroški vodi primarni izumitelj ob podpori članice UM.

2. V primeru, ko stroške postopka prevzema izuma na UM v omejenem obsegu ali v celoti financira UM (2. oziroma 3. točka 7. člena Pravilnika), se za potrebe vrednotenja izuma vzpostavi KOMISIJA ZA PODAJO MNENJA V POSTOPKU PREVZEMA IZUMA. Takšen postopek od popolnega obvestila o izumu pa do izdaje sklepa o popolnem, omejenem oziroma o neprevzemu izuma traja štiri tedne ali več. Nadaljevanje postopka za varovanje in komercializacijo izuma vodi v sodelovanju s primarnim izumiteljem Služba za prenos znanja in tehnologij, delno oziroma v celoti pa stroške financira UM.

Komisijo sestavljajo:

  • predstavnik članice UM, s katere prihaja primarni izumitelj,
  • predstavnik UM, ki predstavlja znanstveno disciplino, s katere je izum,
  • predstavnik Službe za prenos znanja in tehnologij UM.

Mnenje komisije obsega preučitev izuma, možnosti njegove zaščite in oceno komercialnega izkoriščanja doma in v tujini. V postopku priprave mnenja je izumitelj dolžan komisiji in Službi za prenos znanja in tehnologij UM nuditi vso potrebno pomoč s pojasnili o izumu ter dajati potrebne izjave.

Postopek prevzema službenega izuma se zaključi s sklepom rektorja UM o:

  1. POPOLNEM PREVZEMU IZUMA, s katerim preidejo na UM vse pravice in obveznosti nad službenim izumom;
  2. OMEJENEM PREVZEMU IZUMA,, s katerim preide na UM ne-izključna pravica do uporabe službenega izuma (UM nima izključne pravice razpolaganja z izumom). S partnerji je potrebno v nadaljevanju dogovoriti s pogodbami medsebojne obveznosti in skupne aktivnosti;

Z odločitvijo uveljavljane pravice o prevzemu izuma Univerza v Mariboru obvesti izumitelja. V primeru popolnega ali omejenega prevzema izuma sledijo postopki za varovanje in komercializacijo.