Služba za prenos znanja in tehnologij

Univerza v Mariboru je tradicionalno vpeta ter uspešno prenaša znanja in tehnologije v gospodarsko in družbeno okolje. Podporo aktivnostim raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru na področju prenosa znanja in tehnologij v sodelovanju z drugimi službami univerze izvaja Služba za prenos znanja in tehnologij, ki raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru zagotavlja pomoč pri zaščiti in komercializaciji njihovega strokovnega znanja, tehnologij in idej.

Dejavnost Službe za prenos znanja in tehnologij tako pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru, tj. prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.


TUKAJ SMO ZA VAS

Vodja strokovne službe
Peter Alešnik
peter.alesnik@um.si l 02 23 55 375

Projekti
Maja Sušec
maja.susec2@um.si l 02 23 55 370

Noles Jovanovič Slana
noles.jovanovic@um.si l 02 23 55 324

Nika Stajnko
nika.stajnko@um.sii l 02 23 55 307

Svetovanje in podpora raziskovalcem
dr. Maruška Čuš
maruska.cus@um.si l 02 23 55 298

dr. Tina Mesarič
tina.mesaric1@um.si l 02 23 55 308

Pravna podpora
Špela Erlač
spela.erlac@um.si I 02 23 55 307

Thomas Robnik
thomas.robnik@um.si l 02 23 55 307