Vavčerji za intelektualno lastnino za MSP

AKTUALNI RAZPISI 1/2021
January 8, 2021
AKTUALNI RAZPISI 2/2021
January 22, 2021

Vavčerji za intelektualno lastnino za MSP

Program „Ideas Powered for Business SME Fund“, je shema nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 20 milijonov EUR, s katero želimo evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) olajšati dostop do pravic intelektualne lastnine.

Vloge za povračilo stroškov so se začele zbirati 11. januarja v okviru prvega od petih časovnih okvirov za oddajo vlog, ki bodo na voljo v letu 2021.

Shemo podpirata Evropska komisija in urad EUIPO, sredstva pa so namenjena podjetjem, ki želijo razviti svoje strategije na področju pravic intelektualne lastnine in te pravice pravno zavarovati na nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Izvaja se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

Sklad je namenjen vsem podjetjem v EU, ki ustrezajo uradni opredelitvi malih in srednjih podjetij.

Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.